Noord van Naboom

 

Koste: R 180.00  -  Ingesluit is die boek met posgeld (geregistreerde pos). Indien jy die boek per oornagpos wil ontvang (poskantoor tot poskantoor), voeg 'n ekstra R 30.00 by.

Doen asb. 'n oorbetaling na die volgende rekening en faks die depositostrokie aan 086 551 4374.

L T de Jager
Eerste Nasionale Bank
Rekening 54 60 00 49 57 0 (Tjekrekening)
Takkode 26 03 48
Verwysing: Jou naam en van

Indien jy nie in Suid-Afrika woon nie, vul slegs jou naam en e-posadres in. Ek sal vir jou 'n kwotasie stuur.

Naam                  en van

Posadres                 

Stad / Woonbuurt 

Poskode              

E-pos                 

Herhaal e-pos      

Selfoonnommer    

Watter pos-opsie?

Enige versoek?